Bezpečnost PEA a Edestinu v krmivech

V poslední době se stále více diskutuje o bezpečnosti a účinnosti různých složek v krmivech pro domácí zvířata. Dvě takové složky, které vzbuzují zájem jak u výrobců krmiv, tak u majitelů domácích mazlíčků, jsou palmitoylethanolamid (PEA) a edestin. V tomto článku se podíváme blíže na tyto dvě složky, jejich výhody a bezpečnostní aspekty spojené s jejich používáním v krmivech.


Palmitoylethanolamid, zkráceně PEA, je organická sloučenina patřící do třídy mastných kyselin amindů. Je přirozeně přítomna v tělech mnoha živočichů i v některých potravinách. PEA je známá svými protizánětlivými a analgetickými účinky a v posledních letech byla široce studována pro její potenciál v léčbě různých chronických bolestí a zánětlivých onemocnění u lidí i zvířat. V krmivech pro domácí zvířata může PEA pomáhat regulovat bolest a zánět, což je obzvláště užitečné pro zvířata trpící artritidou či jinými degenerativními onemocněními.

Edestin je globulární protein nacházející se převážně v semenech konopí. Tento protein je vysoce stravitelný a obsahuje všechny esenciální aminokyseliny, což z něj činí ideální zdroj bílkovin. V krmivech pro zvířata může edestin napomáhat lepšímu trávení a podporovat zdraví srsti a kůže zvířat.


Pokud jde o bezpečnost těchto složek, obě byly zkoumány s ohledem na jejich možné vedlejší účinky a interakce. Výzkum ukazuje, že PEA je obecně dobře tolerována jak u lidí, tak u zvířat a nemá známé vážné vedlejší účinky, což ji činí bezpečnou složkou pro použití v krmivech. Studie potvrzují, že se jedná o velmi bezpečnou složku. Podle toxikologické studie z roku 2017, publikované v časopise Food Science & Nutrition, byla mikronizovaná forma PEA (s velikostí částic 0.5–10 μm) hodnocena na mutagenitu, klastogenitu a aneuploidii, jakož i na akutní a subchronickou toxicitu u potkanů pomocí standardních protokolů OECD a v souladu se Správnou Laboratorní Praxí (GLP). PEA nevykázala mutace v bakteriálním testu ani genotoxické účinky v lidských buňkách, a LD50 (smrtelná dávka pro 50% populace) byla vyšší než limitní dávka 2000 mg/kg tělesné hmotnosti. Nejnižší úroveň bez vedlejších účinků (NOEL) ve studiích subchronické toxicity byla shodná jako nejvyšší testovaná dávka.

I zkušenosti chovatelů hovoří o tom, že PEA je bezpečná varianta. Vedlejší účinky přímo v souvislosti s PEA jsou extrémně vzácné a jednalo se pouze o mírné trávicí obtíže, které vymizely samy od sebe nebo po snížení dávky.

Podobně edestin jako přírodní zdroj bílkovin také nepředstavuje žádná závažná rizika pro zdraví zvířat, jedná se zcela neškodnou bílkovinu, která je součáslí přírodních semen.

Závěrem lze říci, že jak PEA, tak edestin mají potenciál zlepšit kvalitu krmiv pro domácí zvířata díky svým výživovým a terapeutickým vlastnostem. Bezpečnostní profil obou složek je příznivý, což je činí zajímavou volbou pro začlenění do diety domácích mazlíčků.

1. Bezpečnost mikronizovaného palmitoylethanolamidu (microPEA): nedostatek toxicity a genotoxického potenciálu - Tato studie zkoumá mutagenitu PEA v bakteriálním testu Salmonella typhimurium, klastogenitu/aneuploidii v kultivovaných lidských lymfocytech a akutní a subchronickou toxicitu u potkanů. Studie byla publikována v časopise Food Science & Nutrition.
Odkaz: Safety of micronized palmitoylethanolamide (microPEA): lack of toxicity and genotoxic potential

 

2. Palmitoylethanolamide (PEA): Biochemistry, Pharmacology and Therapeutic Use - Tato studie poskytuje komplexní přehled o biochemii a farmakologii PEA a jeho využití v terapeutických aplikacích, včetně bezpečnostních aspektů.
Odkaz: Palmitoylethanolamide (PEA): Biochemistry, Pharmacology and Therapeutic Use

 

3. The effect of micronized purified flavonoid fraction on the pharmacokinetics of PEA in healthy volunteers - Tato studie se zaměřuje na farmakokinetiku PEA v lidském těle s důrazem na interakce s jinými látkami a její bezpečnost.
Odkaz: The effect of micronized purified flavonoid fraction on the pharmacokinetics of PEA